Нов продукт

Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU

95,99 лв.

бърза доставка
Официален оторизиран търговец
14 дни право на връщане
  • Уред за готвене на ориз Мощност: 595 – 710W Вместитмост на вода – 3л;
  • Вместимост на ориз – 1л.
  • Таймер с отложен старт до 24 часа.
  • Възможност за поддържане на ориза топъл до 12 часа
  • Горен и долен сензор за топлина, за да се избегне прегаряне
  • Възможност за избор на типа ориз Незалепващо покритие
  • В комплекта – кошница за варена на пара, гребло за ориз, черпак и мерителна чаша
  • Гласово управление с Google Assistant, Mi Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Не поставяйте продукта върху нестабилни или мокри повърхности. Дръжте го далеч от огън или източници на топлина (като печки), за предпочитане на минимално разстояние от 30 см.

*Парата и топлината могат да повредят, обезцветят или изкривят вашите стени и мебели. Дръжте уреда за готвене на ориз далеч от мебели и стени, за предпочитане на минимално разстояние от 30 см. Когато го използвате в затворено пространство, като например кухненски шкаф, поддържайте пространството проветрено и сухо.

*Не поставяйте продукта близо до устройства, които са чувствителни към електромагнитни смущения.

*Не използвайте неквалифициран или деформиран вътрешен контейнер в случай на изгаряния или наранявания от прегряване. Не потапяйте и не излагайте устройството на вода. Не използвайте топки от стоманена вата или други абразивни почистващи продукти, които могат да повредят вътрешния контейнер. Почистете с мека кърпа.

*Не използвайте захранване, различно от 220-240V AC, за да избегнете пожар и токов удар. Използвайте само предоставения AC захранващ кабел. Изключете захранващия кабел от контакта, преди да извършите каквато и да е поддръжка или да преместите продукта.

*Не огъвайте, дърпайте или усуквайте прекомерно захранващия кабел за променлив ток, тъй като сърцевината му може да бъде изложена или счупена. Не използвайте предоставения AC захранващ кабел с друго устройство.

*Не позволявайте на деца да използват уреда за готвене на ориз без надзор и го дръжте далеч от бебета и малки деца, за да избегнете токов удар, изгаряния или други потенциални опасности.

*Не свързвайте и не изключвайте захранващия кабел, когато ръцете ви са мокри, за да избегнете токов удар или нараняване.

*Χизползвайте само заземен контакт с номинален ток от 10A или повече, за да избегнете риска от пожар и други потенциални опасности.

*Не нагрявайте вътрешния съд на други източници на топлина (като индукционна или газова печка).

*Не почиствайте вътрешния контейнер или други части в съдомиялна машина.

*Не местете и не разклащайте уреда за готвене на ориз и не докосвайте директно вътрешния съд с ръце по време на или веднага след употреба, за да избегнете изгаряне.

*Не доближавайте отвора за пара по време на или веднага след употреба. Пазете от бебета и деца, за да избегнете изгаряния.

*Не поставяйте нищо в отвора за пара или в пролуката в случай на токов удар или нараняване. Не използвайте този уред за приготвяне на храна, която може да блокира вентилацията (като водорасли, водорасли или друга пухкава храна). Отворът за пара трябва да се проверява редовно, за да се гарантира, че не е запушен.

Не използвайте никакви предмети, за да покриете парния клапан, когато уредът за готвене на ориз работи, за да сте сигурни, че парата може да излезе.

*Ако оризът се държи топъл повече от 12 часа, може да развие необичайна миризма. Когато не се използва, не забравяйте да изключите продукта и да извадите захранващия кабел от контакта.

*Ако продуктът показва признаци на ненормалност или неизправност, незабавно спрете да го използвате и извадете захранващия кабел от контакта. Изчакайте уредът за готвене на ориз да изстине, преди да отворите капака и да извадите вътрешния съд.

*Не изпускайте този продукт и не го удряйте с твърди предмети, за да избегнете нараняване или неизправност.

*Не използвайте уреда за готвене на ориз, ако структурата на вътрешния капак е повредена, за да избегнете изгаряния или нараняване от изтичане на пара или кипене.

*Не променяйте. За да избегнете пожар, токов удар или нараняване, само квалифицирани техници трябва да разглобяват или ремонтират продукта.