1.Гаранция на продукта

Всички продукти, предлагани от нашия сайт, имат законоустановена гаранция за съответствие с договора за продажба съгласно Глава трета на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Продуктите са нови, в оригинална опаковка и се продават от оторизиран от производителя доставчик. При всяка доставка на Потребителя се предоставя надлежна гаранционна карта.MI-BULGARIA отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето ѝ, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на ЗПЦСЦУПС и Закона за защита на потребителите.Представянето на валиден документ за закупуването на стоката е задължително условие за предявяването на рекламация в гаранционния срок.Ако продуктът разполага с гаранционна карта, издадена директно от производител, ще я намерите в кутията с продукта. Наличието на търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция.Гаранцията губи валидност в следните случаи: при непредставяне на документ за закупуване или/и гаранционна карта; при опит за ремонт от неоторизирано лице и/или в неоторизиран сервизен център; гаранцията не покрива нормално износване (амортизация) на продукта и някои от следните проблеми и повреди, възникнали в следствие на: неспазени инструкции по експлоатация и неправилна употреба; злополука, механични повреди, причинени от удар, сътресение, изпускане, намокряне, пожар, природни бедствия, токови удари, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Търговеца; упражнена прекомерна сила при употреба; невнимание и небрежност; използване на агресивни почистващи препарати; употреба на аксесоари и консумативи, различни от създадените от производителя за съответното устройство; опити за ремонт или модификация на устройството от страна на потребителя или трети лица, сервизи; счупено или надраскано стъкло; повреден корпус или надрана верижка; потребителят не е спазил степента на водоустойчивост; прекъсната инсталация на обновления; инсталиран зловреден софтуер; намаляване ефективността на работа с течение на времето на консумативи като батерии; презареждане на батерията или неправилна употреба, несъответстваща на описаното в инструкциите за експлоатация; използване на зарядни устройства, които не са одобрени от Xiaomi; софтуерни подобрения, извършени във връзка с промени в параметрите на мрежите на мобилните оператори; неспазени условия, описани в инструкциите за експлоатация за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.

2. Рекламация и гаранционен сервиз

Рекламацията на стоки, закупена от потребители чрез сайта mi-bulgaria.com, се извършва по реда на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или в съответствие със сроковете и условията на предоставената търговска гаранция. Адресът на търговеца за предявяване на рекламации е: София, бул. Черни връх 100, Парадайс център, ет. 0, Xiaomi магазин. Представянето на валиден документ за закупуването на стоката е задължително условие за предявяването на рекламация в гаранционния срок. В рамките на гаранционния срок MI-BULGARIA предоставя безплатен гаранционен сервиз за потребителите си.

Стъпки за следване:

(1.1). Попълнете Формуляр за рекламация, като предоставите възможно най-пълна информация за дефекта или повредата и изпратете попъления формуляр на customer@mi-bulgaria.com или на адреса, посочен по-горе.(1.2). Опаковайте продукта подходящо за транспортиране, по възможност в оригиналната му опаковка, заедно с формуляра за рекламация и валиден документ за закупуване. Ще получите товарителница, с която следва да отидете в офис на СПИДИ, за да изпратите продукта към нас. При получаването на продукта от нас се съставя протокол за прием на рекламация, който ще ви бъде изпратен по електронна поща.(1.3). Удовлетворяване на рекламацията: в случай че са спазени условията на гаранцията Продуктът ще бъде безплатно поправен или заменен в рамките на законоустановения срок и върнат чрез куриер. Ще получите имейл или телефонно обаждане за статуса на продукта. Моля да имате предвид, че при поправката на продукт е възможно всякаква информация, съхранявана на него, да бъде изтрита/заличена/преформатирана, поради което продуктът следва да се изпраща, при възможност, след като от него са били свалени всички данни, които са от значение за потребителя.(1.4) При удовлетворяване на рекламацията, ще бъде издаден акт, който ще ви бъде предоставен. Рекламацията може да бъде удовлетворена по един от следните начини: ремонт на продукта, замяна, връщането на стойността на продукта или намаляване на цената при липса на други решения.(1.5) След поправка продуктът се изпраща по куриер и ще бъдете уведомени по електронна поща или по телефона.В случай на удовлетворяване на рекламацията чрез замяна, новият продукт ще ви бъде изпратен с куриер на посочения от вас адрес във формуляра за рекламация.Връщане на стойността на продукта или възстановяване на суми при намаляване на цената се извършва по банков път по посочена от вас сметка.Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.При упражняване право на рекламация се прилагат и Общите условия на MI-BULGARIA, които могат да бъдат намерени на https://mi-bulgaria.com/obshti-usloviya/.