1.Гаранция на продукта

Всички продукти, предлагани от нашия сайт, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Продуктите са нови, в оригинална опаковка, и се дистрибутират от оторизирани от производителя доставчици.

Ако продукта разполага с гаранционна карта, издадена директно от производител ще я намерите в кутията с продукта. При гаранционните карти, издадени от mi-bulgaria.com, предлагаме услугата “Поправка на продукт“, която включва приемане на продукта на посочен от теб адрес, доставка до сервиза, както и връщане на ремонтирания продукт до твоя адрес – всичко това напълно безплатно.

При констатирана липса на гаранционна карта на продукта в клиентския акаунт или кутията на продукта, е необходимо да сигнализираш в рамките на 48 часа от получаването му. Сигналът следва да бъде изпратен чрез формуляра тук. Моля, имай предвид, че нямаме възможност да съдействаме, ако не сме получили сигнала в рамките на този срок.

2. Сервизни услуги.

Сервизните услуги се предлагат безплатно от “СИЕХЪН ЕООД” за продуктите, които се възползват от сертификат за гаранция от mi-bulgaria.com. Тази услуга предполага вземането на дефектния продукт в периода на гаранция и връщането му след поправка в сервизите на партньорите. Транспортните разходи в двете посоки, както и осигуряването на продукта по време на транспорт, се предлагат безплатно.

1. Стъпки за следване: (1.1). Попълни цялата информация във “Формуляр поправка на продукт“, който може да намерите тук. При дефектни продукти от „Едра бяла техника“, се изисква подробно описание. (1.2). Опаковай продукта подходящо за транспортиране, по възможност в оригиналната му опаковка. (1.3). Продуктът ще бъде поправен (в случай, че са спазени условията от гаранционната карта) и върнат чрез куриер.  Ще получаваш информационни имейли със статуса на продукта, за който си изпратил за поправка. Услугата “Поправка на продукт” се прилага само за продуктите, които се възползват от гаранция, издадена от mi-bulgaria.com. (1.4). Ние ще ви изпратим експресен етикет за вземане, който трябва да изтеглите и отпечатате и да го прикрепите към експресния пакет. Куриерът ще вземе дефектния продукт от посочения адрес до 48 часа от регистрирането на формуляра. При поправката на продукт вероятно всякаква информация, съхранявана на него ще бъде изтрита/заличена/преформатирана, поради което продуктът следва да се изпраща след като от него са били свалени всички данни, които са от значение за купувача. ВНИМАНИЕ! Услугата ”Поправка на продукт” се прилага само за продуктите, които се възползват от гаранция, издадена от mi-bulgaria.com.

Ако продуктът има гаранция от mi-bulgaria.com, молим да попълниш формуляра по-долу. В противен случай можеш да се свържеш с оторизираните сервизни центрове, посочени в сертификата за гаранция от производителя. Услугата “Поправка на продукт” осигурява: –    Вземането на дефектния продукт в срок до 2 работни дни след потвърждение на молбата;
–    Информационен имейл с потвърждение, че продукта е доставен в сервиз;
–    Информирането за състоянието на продукта по време на поправката;
–    Връщането на продукта след приключване на поправката.

2. Сервизни услуги НЕ включват: –    Продукти, за които не се прилага сертификат за гаранция от mi-bulgaria.com;
–    Транспортни разходи в случай на отказ от покупка;
–    Продукти с изтекъл гаранционен срок;
–    Продукти, които не отговарят на условията за осигуряване на гаранция.

В горепосочените случаи, след поправката на продукта, транспортните разходи в двете посоки ще бъдат фактурирани в твоя акаунт, с наложен платеж. 3. Също така, mi-bulgaria.com си запазва правото да не носи отговорност за:
–    Продължителността и състоянието на доставените от други куриерски фирми продукти, с изключение на тези, с които работи mi-bulgaria.com;
–    Увредени по време на транспорта продукти, следствие от неподходящото опаковане.
Важно: Услугата за ремонт на продукти не е приложима за продукти, предоставени от дистрибутори, различни от mi-bulgaria.com.

3. Осигуряване на гаранция.

Процедура за осигуряване на гаранцията 1. Приемането в сервизен център: Дефектните продукти, изпратени към сервиза чрез услугата “Поправка на продукт” трябва да бъдат придружени задължително с номер на сервизен формуляр, който ще получиш след попълването на “Формуляр поправка на продукт” Прочети инструкциите, отнасящи се за тази услуга “Поправка на продукт”.

2. Диагностика и поправка: Mi Bulgaria поема отговорност да уведоми бенефициента за диагностиката, поправката, която ще бъде извършена, както и приблизителния срок за въвеждането в експлоатация на продукта до максимум 30 календарни дни от приемането на продукта.
Видовете поправителни дейности могат да бъдат: ремонт на продукта, частично или пълно заменяне, а дори и възвръщането на стойността на продукта при липса на други решения.

3. Връщане на продукт: След поправка на продукта се изпраща по куриер с експресна доставка и ще бъдеш уведомен, чрез и-мейл и СМС за доставката.
Периодът, в който продуктът е бил в нефункционалност, се добавя към съответния период на гаранция. Този интервал се смята от момента на регистрирането в сервизния център до въвеждането на продукта в нормално за експлоатация състояние и писменото потвърждение за вземането на продукта.