ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MI-BULGARIA.COM

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия /ОУ/, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД (Продавач/ът; Mi-bulgaria.com, Търговец/ът) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mi-bulgaria.com („Онлайн магазин/ът“) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Продавача (Услуги/те) в Онлайн магазина, включително условията за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД. С достъпа, разглеждането, регистрацията, покупката на продукт или използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги, потребителите потвърждават, че са запознати и приемат тези условия, включително и с другите писмени условия, публикувани в уебсайта.Приемането и съгласието с настоящите ОУ е задължително условие за използването на уебсайта и за валидни поръчки и сделки през Онлайн магазина. Продавачът си запазва правото да актуализира и променя тези ОУ и всички приложими условия по всяко време, за да предложи нови услуги или във връзка с промени в приложимото законодателство. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят изрично се съгласява да се информира за настъпили промени в настоящите ОУ.Данни за продавача„НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул “Черни връх” № 100, “Парадайс център“, ет. 0, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206338911, телефон за контакт 0886866855, email: customer@mi-bulgaria.com.
 1. Условия за използване на Онлайн магазина на Mi-bulgaria.com
 2. Услугите на уебсайта mi-bulgaria.com са предназначени за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) („Потребител“) Информационните услуги на Онлайн магазина се предоставят “във вида, в който са публикувани”. Mi-bulgaria.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 3. Поръчки за покупка на продукти от Онлайн магазина могат да изпращат регистрирани и нерегистрирани потребители. Някои от услугите в уебсайта могат да изискват регистрация. Регистрирайки се с потребителски профил, потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма и да актуализира информацията в своя профил. Продавачът си запазва правото да откаже достъп до услугите, да отхвърли искане за потребителска регистрация или да закрие профил в случай, че посочената информация е фалшива, невярна, неточна или непълна или ако се установи, че през този профил се извършват измами във връзка с уебсайта или услугите или ако потребителят извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия, или са извършени закононарушения.  Потребителят е единствено отговорен за всички действия, извършени през профила му, включително, но не само при неоторизиран достъп на трети лица до профила или при злоупотреба с потребителски данни. В тези случаи потребителят се задължава незабавно да уведоми Продавача за всяко неоторизирано използване на паролата и профила.
 4. Визуализацията на стоки в Онлайн магазина има характера на онлайн каталог, изобразяващ продуктовото портфолио на Продавача и не представлява правно-обвързваща оферта. Публикуваните в сайта снимки са примерни, възможни са разлики с оригиналните продукти. Снимките имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на продуктите. Продавачът не гарантира, че закупените стоки ще отговарят на очакванията на купувача. Допълнителна информация за продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт.
 5. С натискането на бутони „Купи“/Поръчване“, Потребителят изразява волята си да закупи съответната стока. Продавачът потвърждава получаването на поръчката и я разпределя за обработка. След успешна обработка, Потребителят получава известие за одобрение на поръчката и изпълнение на доставката. В случай че е налице някоя от хипотезите в настоящите Общи условия, Продавачът може да не одобри поръчката, съответно да не потвърди сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
 6. Mi-bulgaria.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Онлайн магазина. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща (https://www.mi-bulgaria.com/account/);
 7. Mi-bulgaria.com не носи отговорност в случай, че при използване на Онлайн магазина или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди, са за сметка на Потребителя.
 8. Онлайн системата за покупки през Онлайн магазина отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи в Онлайн магазина като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Онлайн магазина. При всички случаи, Mi-bulgaria.com уведомява потребителите, направили онлайн поръчка, за възможността / невъзможността за доставка на заявената стока.
 9. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка да бъдат променени, като Mi-bulgaria.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането до Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на Mi-bulgaria.com, на посочените данни за контакт (+359 886 866 855/ email: customer@mi-bulgaria.com), до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.
 10. Mi-bulgaria.com  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Онлайн магазина, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
 11. При регистрацията в Онлайн магазина, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
 12. 11. Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Онлайн магазина.
 13. Защита на личните данни. 
 14. „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 15. „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие съгласно условията за начина на даване на съгласие посочен по-горе, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД няма право да обработва данните му.
 16. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, която е публикувана на интернет страницата на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД – https://www.mi-bulgaria.com/personal-za-poveritelnost/ („Политиката“).
 17. С извършването на регистрация на потребителски профил в Онлайн магазина, както и с покупката на стоки от Онлайн магазина, независимо дали Потребителят е създал профил или е извършил поръчка без създаване на потребителски профил, потребителят потвърждава и декларира, че дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Mi-bulgaria.com и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на използване на Онлайн магазина.
 18. Потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени при ползване на Онлайн магазина на Продавача. Всички предоставени от Потребителя лични данни се обработват и съхраняват от страна на Продавача в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.
 19. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Mi-bulgaria.com на кредитна институция („Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и/или „ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД”), в случай че избере закупуване на продукта с начин на плащане „На изплащане с кредит“.
III. Права на интелектуална собственост, авторски права и ограничения свързани с тях.
 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани в Онлайн магазина за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските или други права на интелектуална собственост на Mi-bulgaria.com  или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите в Онлайн магазина. Забранява се изрично материалите, публикувани на уебсайта, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.
 2. Mi-bulgaria.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана в Онлайн магазина, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Mi-bulgaria.com и лицето, публикуващо информацията.
 3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски, патентни и/или други права на интелектуална собственост, Mi-bulgaria.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
 4. Всички предоставени от Mi-bulgaria.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските обозначения и останалото приложимо българско и европейско законодателство, се предоставят на Потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Mi-bulgaria.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 5. Линковете на Онлайн магазина към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Mi-bulgaria.com  и по отношение на използването на препратката извън Онлайн магазина, настоящите Общи условия не се прилагат.
 6. Mi-bulgaria.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
 7. Представяне на стоки и услуги в Онлайн магазина.
 8. Информацията за стоките в Онлайн магазина е разпределена по видове, групи и подгрупи.
 9. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Онлайн магазина, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност, възможност да бъде закупен продукта на изплащане с кредит от кредитна институция („Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и/или „ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД”) и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Mi-bulgaria.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 10. Mi-bulgaria.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;
 1. Всички цени, посочени в Онлайн магазина, са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. Mi-bulgaria.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от момента на публикуването на тези промени. Възможно е информацията за някои от публикуваните продукти да не е актуализирана, но във всички случаи при извършена поръчка чрез Онлайн магазина на стока с неактуализирана информация Потребителите ще бъдат уведомени за актуализацията на информацията, преди стоката да им бъде доставена. Част от информацията публикувана в Онлайн магазина е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и/или са изчерпани и/или не са достъпни в момента.
 2. Възможно е в някои случаи, непосредствено до стоката, да се визуализират две цени. Едната цена е обозначена със съкращението „ПЦ“, което означава препоръчителната цена в лева, с ДДС от производител и/или дистрибутор и/или доставчик на Mi-bulgaria.com. Другата цена, посочена в оранжев цвят, е обявената продажна цена на стоката, образувана самостоятелно от Продавача. За улеснение на Потребителите, Продавачът посочва разликата между „ПЦ“ и продажната цена. Целта на цялостната визуализацията на цената на стоката е Потребителят да има възможност да вземе информирано търговско решение за покупка на стоките по смисъла на действащото законодателство. Продавачът има право по всяко време да променя цените на предлаганите стоки, както и да включва/премахва същите от промоционална кампания.
 3. Всички цени, посочени на Онлайн магазина, се обновяват на всеки час. Възможно е несъответствие с цените в търговските обекти на Продавача. Всички цени в Онлайн магазина са за онлайн покупка на стоки от Онлайн магазина.
 4. Продавачът може периодично да предлага на вниманието на потребителите селекции от продуктови предложения, под различни наименованията (наричани общо тук за краткост „Селектирани/те предложения“). Селектираните предложения съдържат избрани продукти, които Продавачът представя на вниманието на потребителите, като ги отбелязва като включени в селекцията.
Селектираните предложения целят да представят на вниманието на потребителите продукти, предлагани в Онлайн магазина, за периода на тяхното визуализиране, като в случай на изчерпване на количествата на някой от продуктите, предвидени за участие в съответното Селектирано предложение, същото ще бъде отбелязвано до съответния продукт, съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.
 1. Закупуване на стока и/или услуга от Онлайн магазина.
 2. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Онлайн магазина на Mi-bulgaria.com. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, според предложените в Онлайн магазина възможности. Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска фирма Спиди (Speedy) до посочения от Потребителя адрес за доставка или офис на Спиди.
 3. Продавачът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени, като си запазва правото да прекрати или ограничи продажбата на всеки продукт по всяко време и по свое усмотрение.
 4. За да се изпълни поръчка за покупка на избран/ите продукт/и, е необходимо Потребителят да посочи точна и вярна информация за контакт, адрес за доставка и начин на плащане. Преди да изпрати поръчката, Потребителят има възможност да прегледа окончателно съдържанието на кошницата с избран/и за покупка продукт/и, като направи желаните корекции или потвърди окончателно поръчката с бутона „Поръчване“. След успешно изпращане на поръчката, промени или отказ от поръчката могат да бъдат извършени с изрично писмено уведомление, изпратен в срок до 24 часа на мейл адреса за контакт с нас. След коректно попълване на всички необходими данни, потребителят получава мейл-потвърждение за извършена и приета поръчка, както и информация за изпълнение и доставка.
 5. Всяка изпратена поръчка подлежи на изрично приемане и одобрение за изпълнение от страна на Продавача чрез изпращането на мейл-потвърждение или с телефонно обаждане от оператор. Договорът за покупко-продажба от разстояние ще се счита за сключен от момента на получаване на електронно или телефонно потвърждение от Продавача, с което уведомява Потребителят, че поръчката  е приета за изпълнение и се обработва за изпращане.
 6. При извършване на поръчка чрез Онлайн магазина, Потребителят влиза в договорни отношения с „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на Mi-bulgaria.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Онлайн магазина и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;
 7. Продавачът си запазва правото да откаже изпълнението на определена поръчка поради различни причини, които могат да бъдат изчерпване на продукт, затруднения за доставка до определен регион, неоторизирано плащане на поръчката и други. Стоките, предлагани в Онлайн магазина, са предназначени за лична и домашна употреба и се продават в количества, обичайни за едно лице/домакинство. В случай на съмнение, че Потребител възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Mi-bulgaria.com запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.
 8. Mi-bulgaria.com има право да променя цените, посочени в Онлайн магазина, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Онлайн магазина по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Mi-bulgaria.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 9. Заплащане на закупени стоки и услуги.
 10. При избор на плащане с наложен платеж, потребителят се задължава да заплати стойността на поръчката в момента на доставката от представител на Спиди, съгласно потвърдената поръчка и придружаващите стоката покупни документи.
 11. При заплащане по банков път, Потребителят заплаща авансово сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД“. Банковата сметка се визуализира едва след като Потребителят отбележи „Плащане по банков път“. След като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД“, Mi-bulgaria.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
 12. При заплащане чрез банкова карта – виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Mi-bulgaria.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
 13. При заплащане чрез потребителски стоков кредит от партнираща на Продавача кредитна институция, се прилагат правилата и условията на Раздел VII и сключеният между Потребителя и съответната финансова институция договор за потребителско кредитиране.
 • Условия за Онлайн покупка на изплащане от Онлайн магазина
 1. Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред кредитна институция („Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и/или „ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД”) за получаване на потребителски кредит.
 2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка) над 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
 3. Кандидатстването се извършва само онлайн, само чрез Онлайн магазина, само чрез регистрирания от ползвателя на www.mi-bulgaria.comакаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане”, след което се следва предвидената процедура.
 4. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от съответната кредитна институция, съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин във финансирането на кредит за покупката, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и избраната кредитна институция във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия, свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на кредитните институции.
 5. В случай, че потребителят избере начин на плащане „Купи на изплащане“, същият следва да избере кредитна институция („Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и/или „ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД”), да попълни форма за кандидатстване, като посочи срока на кредита, личните си данни в посочените полета и да приеме Общите условия и Информацията за защита на лични данни на избраната кредитната институция.
 6. Условията за кандидатстване и Продуктова информация на кредитната институция („Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и/или „ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД”), както и Информация за защита на личните данни са достъпни за Потребителя и се намират под формата за кандидатстване за кредит.
 7. Доставката на стока/и закупени на изплащане, чрез онлайн магазина, се извършва само след като Продавачът бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет „Кредитиране в пълен размер“ на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който Mi-bulgaria.com получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.
 8. Доставяната стока се придружава от следните документи: фактура, попълнена гаранционна карта и касов бон. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.
 • Доставка на закупени стоки.
 1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Mi-bulgaria.com.
 2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Mi-bulgaria.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
 3. Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност до 150.00 /сто и петдесет/ лв., се заплаща от Потребителя и стойността й зависи от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.
 4. При закупуване на стоки от Онлайн магазина, на обща стойност равна или надхвърляща 150,00 /сто и петдесет/ лв., доставката е безплатна за Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
 5. Mi-bulgaria.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Mi-bulgaria.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
 6. „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД“ няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, освен ако за закупуваната стока не е посочено друго.
 7. Mi-bulgaria.com не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Mi-bulgaria.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 8. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. Всички покупки се изпращат с опция „Проверка преди получаване/плащане“, освен при избран начин на доставка до автомат или автоматична пощенска станция на куриерската фирма.
 9. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Mi-bulgaria.com .
 10. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно Mi-bulgaria.com в момента на доставката, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажба.
 11. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, Mi-bulgaria.com не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Потребителя.
 12. При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи за извършване на доставката. За трето лице се счита всяко лице, което не е страна по сключения договор за покупко-продажба с „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД“, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не потърси стоката от избрания офис на куриерска фирма или не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Mi-bulgaria.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
 13. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведомява Mi-bulgaria.com за такова искане на тел: +359 886 866 855 незабавно, в момента на доставката. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
 14. Mi-bulgaria.com си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 15. Mi-bulgaria.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
 16. Гаранционно обслужване и отказ от закупена стока.
 17. Mi-bulgaria.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години считано от датата на доставяне на стоката, съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗПЦСЦУПС („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на ЗПЦСЦУПС или по смисъла ЗЗП. Законовата гаранция на стоката се отнася само за производствени дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация, по време на гаранционния срок. В случай, че производителят или Търговеца предоставят търговска гаранция на стоката, която е с по-кратък или по-дълъг срок от законовата гаранцията, срокът се посочва в Гаранционната карта в поле „Гаранционен срок“, като това не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 31-34 от ЗПЦСЦУПС.
 18. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Търговеца (продавача) или производителя (гарант) към потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или Търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 19. За всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Mi-bulgaria.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо, да съдържа марка, модел, сериен номер, име и печат на Търговеца, дата на покупката или доставката, ако е по-късна, а за уредите, за които се изисква монтаж от оторизиран сервиз. Непопълнени, подправени или гаранционни карти с липсващи реквизити се считат за невалидни.
 20. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Законова или Търговска гаранция:
а) в случай на изгубен касов бон;б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Mi-bulgaria.com лице или сервизен център;в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 1. Предоставената за продукта законова или търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност или които имат характер на принадлежности като батерии, консумативи, аксесоари, адаптери, протектори, кабели, предпазители, гумени уплътнения и др., както и външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от потребителя. Гаранцията не покрива и проблеми или повреди възникнали следствие от нормално износване (амортизация) на продукта, неспазени инструкции за експлоатация и/или неправилна употреба и други изрично посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.
 2. Гаранционното обслужване се извършва чрез ремонт или замяна само и единствено от Търговеца или от оторизиран от него сервизен център, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.  Потребителят може да избира между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Търговеца. Ремонтът или замяната на стоката се извършват в рамките на разумен срок, който започва да тече от уведомяването на Търговеца и предоставяне на стоката на разположение на Търговеца. Гаранционният срок спира да тече за времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна.
 3. Потребителят може да предяви Рекламация като попълниФормуляр за рекламация и предостави пълна информация за дефекта или повредата. Попълненият формуляр се изпраща на customer@mi-bulgaria.com. Потребителят ще получи на електронната си поща товарителница, с която трябва да изпрати от офис на Спиди стоката, след като я опакова в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната такава и приложи към нея попълнен формуляр за рекламация и документ. След като Продавачът получи стоката, съставя протокол за прием на рекламация, който се изпраща по електронна поща до Потребителя.
 4. Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Mi-bulgaria.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.
 5. Потребителят има право да се откаже частично или изцяло от договора от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Продавача за решението си по реда и начина, посочен в раздел ……………
 6. Политика за бисквитки
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Онлайн магазина Mi-bulgaria.com  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на  „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД“, която се съдържа на този линк („Политика за бисквитки“)
 1. Други 
 2. Mi-bulgaria.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина без предварително уведомление до Потребителя.
 3. Mi-bulgaria.com  си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина, след предоставено съгласие от Потребителя.
 4. Mi-bulgaria.com администрира този Онлайн магазин и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Mi-bulgaria.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Онлайн магазин, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
 5. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез формата за Oнлайн обслужване (https://mi-bulgaria.com/contact/) чрез бутона „Контакт (Имейл)“ или на посочения на сайта телефон за контакт в рамките на работното време: от 9:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
 6. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им в Онлайн магазина се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Онлайн магазина на Mi-bulgaria.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните в Онлайн магазина стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
 7. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Mi-bulgaria.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА Mi-bulgaria.com ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.При възникване на спор, свързан с покупка от Онлайн магазина, Потребителят може да се обърне към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използва сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).Настоящите Общи условия са последно изменени и в сила от 18.03.2024 г.