14 дни право на връщане

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на доставката му. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да ни уведоми недвусмислено за решението си като попълни и изпрати Формуляра за упражняване право на отказ. Някои продукти не могат да бъдат върнати, ако са били разпечатани, като информация за тях може да бъде открита по-долу.Формулярът за упражняване правото на отказ или друго недвусмислено изявление за отказ може да се изпрати на имейл customer@mi-bulgaria.com или на адрес София, бул. Черни връх 100, Парадайс център, ет. 0, Xiaomi магазин, като в този случай ние ще изпратим по електронна поща или на треан носител потвърждение за получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.Ако Потребителят се откаже от договора, MI-BULGARIA ще възстанови в 14 дневен срок, от датата на която е бил уведомен за отказа, всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, освен в случай, че Потребителят е избрал начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от MI-BULGARIA. За възстановяването на получените суми се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. Възстановяването на сумите от Търговеца може да бъде задържано, докато не получи стоките обратно.Разходите за връщане на продуктите, в случай на отказ, са за сметка на потребителя.Потребителят следва да изпрати на MI-BULGARIA или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от договора, на адрес: София, бул. Черни връх 100, Парадайс център, ет. 0, Xiaomi магазин. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Търговецът си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта и други, да прецени дали да я приеме. В случай, че със стоката е получен и подарък, той също следва да бъде върнат.Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Търговеца за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.Правото на отказ и връщане за продукти като слушлаки, самобръсначки, четки за зъби и др. не се прилага, в случай че са били разпечатани, тъй като продуктите попадат в законовите изключения по чл. 57 от ЗЗП – доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.При упражняване право на отказ се прилагат и Общите условия на MI-BULGARIA, които могат да бъдат намерени на https://mi-bulgaria.com/obshti-usloviya/.